ပခုက္ကူနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ Fresher Welcome ပွဲများကို နှစ်စဉ် ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝက် ဒုတိယပတ်များတွင် ကျင်းပသည်။ အရင်နှစ်များက Major အလိုက် သီးခြားစီကျင်းပခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တွင် Major ပေါင်းစုံ စည်ကားစွာ ပြောင်းလဲကျင်းပခဲ့သည် ။

Leave a Reply